Tutaj powinien być opis

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu Samorządu Gminy Krokowa pragniemy w sposób szczególny podziękować wszystkim pracownikom oświaty za profesjonalną i rzetelną pracę oraz zaangażowanie w wykonywanie codziennych, jakże ważnych dla całej społeczności, obowiązków.

Dzisiaj myśli i życzenia wielu ludzi kierują się w stronę szkoły i nauczycieli. Wyjątkowość Święta Edukacji Narodowej polega na tym, że przypomina ono o zupełnie szczególnym posłannictwie Nauczycieli, o wielkiej wartości jaką jest edukacja i o jej roli społecznej.
Kształtowanie młodych umysłów i charakterów jest trudną, ale zaszczytną misją przygotowującą młodych ludzi do odkrywaniem własnych możliwości i talentów, zdobywania późniejszych  sukcesów oraz wejścia w dorosłe życie pełne niespodzianek.

W obecnej, trudnej rzeczywistości – pandemii COVID – 19, możliwość uczestniczenia w zajęciach szkolnych – dotąd coś powszechnego – stała się nieoczywista. Kontakt uczniów z rówieśnikami, nauczycielami, wzajemne rozmowy, pomoc pedagogiczno – psychologiczna są nieocenionym wsparciem, za co chcielibyśmy Państwu jeszcze raz bardzo podziękować.

Życzymy Państwu, by szkoła była nie tylko miejscem pracy, ale przede wszystkim miejscem realizacji pasji, gdzie inspirujecie młodych ludzi do tworzenia rzeczy wielkich.  

Proszę przyjąć życzenia zdrowia, szczęścia, satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 


Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący

Rady Gminy Krokowa

Marek Krzebietke

 
 

Wójt Gminy Krokowa

Adam Śliwicki