PSE_logo

PSE przekazuje nam środki ochrony osobistej

Urząd Gminy Krokowa otrzymał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. pakiet środków ochrony indywidualnej do wykorzystania w trakcie epidemii COVID-19.

Bardzo dziękujemy za przekazaną pomoc i wsparcie.

Sekretarz Gminy Krokowa

Krzysztof Rocławski