Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (tj.: Dz.  U.  z  2018  r. poz.    994 ze zm.) w związku z § 37 Statutu Sołectwa Białogóra uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krokowa Nr XXIV/135/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białogóra, 

podaję do publicznej wiadomości informację iż w związku z rezygnacją dotychczasowego Sołtysa Zarządzeniem Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra,

 

Pan Zygmunt FRYBEZOWSKI

wyznaczony został do pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Białogóra

do czasu zakończenia obecnej kadencji.

 

 WÓJT GMINY KROKOWA

 Adam Śliwicki