sołtys

Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wyborów sołtysów Gminy Krokowa i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie wyborów sołtysów Gminy Krokowa

i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie § 16 uchwał: Nr XXIV/135/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białogóra (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1797 ), Nr XXIV/136/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzyno (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1798), Nr XXIV/ 137/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębki (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1799 ), Nr XXIV/ 138/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goszczyno (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1800 ), Nr XXIV/139/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeldzino (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1801 ), Nr XXIV/140/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karlikowo (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1802 ), Nr XXIV/141/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1803 ), Nr XXIV/142/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1804 ), Nr XXIV/143/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłanino (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1805 ), Nr XXIV/144/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krokowa (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1806 ), Nr XXIV/145/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lisewo (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1807), Nr XXIV/146/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubkowo (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1808), Nr XXIV/147/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubocino (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1809), Nr XXIV/148/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Minkowice (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1810), Nr XXIV/149/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Odargowo (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1811), Nr XXIV/150/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Parszczyce (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1812), Nr XXIV/151/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Połchówko (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1813), Nr XXIV/152/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prusewo (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1814), Nr XXIV/153/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławoszyno (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1815), Nr XXIV/154/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słuchowo (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1816), Nr XXIV/155/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sobieńczyce (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1817), Nr XXIV/156/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulicice (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1818), Nr XXIV/157/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świecino (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1819), Nr XXIV/158/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyłowo (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1820), Nr XXIV/159/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchucino (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1821), Nr XXIV/160/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żarnowiec (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1822)

 

Wójt Gminy Krokowa zarządza przeprowadzenie wyborów sołtysów Gminy Krokowa
na dzień 03 marca 2019 r.

 

Ustala się następujący kalendarz wyborczy:

 

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie zarządzenia

-        podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta zarządzenia w sprawie wyborów sołtysów Gminy Krokowa,

-        podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

2

do 14 grudnia 2018 r.

(do godz. 1400)

-       zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej,

3

do 21 grudnia 2018 r.

-        powołanie przez Radę Gminy Krokowa gminnej komisji wyborczej,

4

do 11 stycznia 2019 r.

-       podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a)      granicach obwodów głosowania,

b)     wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

-       Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o trybie, miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na sołtysa,

5

do 04 luty 2019 r.

(do godz. 1530)

-       zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na sołtysa,

-       zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

6

do 08 luty 2019 r.

-       podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, miejscowość zamieszkania,

-       powołanie obwodowych komisji wyborczych,

7

01 marca 2019 r. o godz. 2400

-       zakończenie kampanii wyborczej,

-       sporządzenie spisu wyborców,

8

02 marca 2019 r.

-       przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców,

9

03 marca 2019 r. godz. 800–1600

-       przeprowadzenie głosowania.

 

Informuję, że siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 03 marca 2019 roku jest Sala Konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Krokowa przy ul. Żarnowieckiej 29.

Wójt Gminy Krokowa

Adam Śliwicki