Nasza Gmina dostała pieniądze na szkolenia dla mieszkańców - Projekt „J@ w Internecie”

ja_w_internecieplakatpage001.jpg

Gmina Krokowa otrzymała grant w wysokości 150.000 zł w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program „Ja w Internecie” realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura i kierowany jest do dorosłych mieszkańców (powyżej 25 roku życia), aby zwiększyć ich umiejętności poruszania się w sieci, nauczyć bezpiecznego korzystania z Internetu i wzmocnić pozycję na rynku pracy.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o 500+), nauczenie swobodnego poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej. Udział mieszkańców w szkoleniach jest bezpłatnyRekrutacje uczestników będą odbywały się od poniedziałku 19.11.2018 roku. Należy złożyć (osobiście lub wysyłając pocztą) wypełniony formularz rekrutacyjny w Biurze Obsługi Interesanta UG Krokowa lub w Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Tematy szkoleń są dopasowane do potrzeb mieszkańców. Obszary tematyczne:
- Rodzic w Internecie,
- Mój biznes w sieci,
- Moje finanse i transakcje w sieci,
- Działanie w sieciach społecznościowych,
- Tworzenie własnej strony internetowej (bloga),
- Rolnik  w  sieci,
- Kultura w sieci.

Łącznie planujemy przeszkolić minimum 268 mieszkańców. Grupy będą składały się z maksymalnie 12 osób. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych na jeden moduł tematyczny. Ponadto w ramach zadania zostanie zakupionych minimum 15 komputerów przenośnych, które pozwolą na sprawną naukę. Dla każdego uczestnika będą zapewnione materiały szkoleniowe. Na koniec kursu każdy kursant otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony w terminie późniejszym.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 58 675 41 00 i u pracowników Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Krokowej (pok. 312) tel. 58 675 41 26.

W załącznikach dostępne są: tematyka szkoleń a także regulamin i formularz zgłoszeniowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!