Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 r.

 documentpage001_1.jpg

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Gminy Krokowa oraz w siedzibie Urzędu.

Informacja na BIP