Tutaj powinien być opis

Konferencja Powiatowa „Innowacje społeczne”

STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA zaprasza na

POWIATOWĄ KONFERENCJĘ „INNOWACJE SPOŁECZNE”

 

Konferencja Powiatowa „Innowacje społeczne”

I. Cele

Konferencja jest okazją do wymiany wiedzy, zapoznania się  z innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru usług społecznych oraz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, jak również podsumowania procesu diagnostycznego, w którym uczestniczyliśmy w okresie kilku ostatnich miesięcy. Chcemy także przedstawić planowane działania Centrum Organizacji Pozarządowych MERK.

  • Przykłady innowacyjnych usług społecznych z obszarów wybranych przez uczestniczki i uczestników procesu diagnostycznego, w tym wsparcie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz młodzieży.
  • Co to jest innowacyjna usługa społeczna, w tym etapy powstawania?
  • Co zrobiliśmy w czasie procesu diagnostycznego? 
  • Wnioski z procesu diagnostycznego.
  • Zaprezentowanie działań realizowanych w powiecie i dyskusja z innowatorami podczas dyskusji w grupach warsztatowych.
  • Zaprezentowanie kolejnych kroków COP


II. Miejsce, czas, odbiorcy

Miejsce: MERK, siedziba Północno-kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Władysławowo, ul. ul. Portowa 15.

Data: 30.10.2019, godzina 10:00 – 15:00

Odbiorcy: osoby, które uczestniczyły w procesie diagnostycznym, w tym przedstawiciele i przedstawicielki trzech sektorówIII. Plan spotkania

Godzina

Punkt programu

10:00

Przywitanie uczestników i uczestniczek konferencji.

Zbigniew Chmaruk, Prezes Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Jarosław Białk, Starosta Powiatu Puckiego.

10:15

Diagnoza wyzwań społecznych Powiatu Puckiego – wynik wspólnej pracy i propozycja dalszych kroków.

Daniel Lessnau, Dyrektor Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Monika Chabior, Centrum Organizacji Pozarządowych PLGR.

10:45

Prezentacja: Innowacje społeczne na terenach wiejskich – społeczność lokalna i młodzież

Krzyszof Margol, Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”

11:15

Prezentacja: Zielona opieka – innowacyjna opieka dzienna nad osobami niesamodzielnymi na terenach wiejskich

Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Prezentacja:  Innowacje we współpracy JST z NGO i obywatelami, Magdalena Skiba, Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

12:30

Prezentacja: Kawiarnia CieKawa – jak to się stało?

Krzysztof Skrzypski, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku, Prezes Spółdzielni Socjalnej CieKAWA w Gdańsku.

13:00

Lunch

13:30

Dyskusje w grupach tematycznych:

  • Innowacje skierowane do młodzieży
  • Innowacje skierowane do seniorów
  • Innowacje skierowane do osób z niepełnosprawnościami

14:30

Podsumowanie konferencji

15:00

Zakończenie

 

 

ZGŁOSZENIA do dnia 28.10.2019: mail: biuro@plgr.pl tel.: 58 7746890  Liczba miejsc ograniczona!!!

 

Konferencja realizowana w ramach operacji własnej

COP Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych - wsparcie profesjonalizacji oraz integracja członków organizacji pozarządowych z obszaru PLGR - II etap.