Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 24 października do 11 listopada 2019 roku, na terenie naszej
gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych
zagrożeń społecznych.
Pozyskane badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej
gminie.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje
się w poniższym linka:

https://www.webankieta.pl/ankieta/470852/kwestionariusz-ankiety-dla-mieszkancow-gminy-krokowa.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.