INFORMACJA O INWENTARYZACJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) i PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w GMINIE KROKOWA

Wójt Gminy Krokowa informuje, że w dniach od 31 lipca do 17 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Krokowa odbędzie się inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Inwentaryzację na zlecenie Gminy Krokowa przeprowadzą pracownicy firmy Green Key z Poznania, którzy będą posiadali stosowne upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Krokowa. Kontakt do firmy: 665 126 280.

Uprzejmie prosimy o udzielenie ankieterom wszelkich niezbędnych informacji, w tym przede wszystkim danych na temat użytkowanego zbiornika bezodpływowego: pojemności, technologii i roku jego wykonania, częstotliwości opróżniania, a w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków: typu oczyszczalni, roku budowy i częstotliwości usuwania osadu.

Inwentaryzacja jest obowiązkowa i obejmuje wszystkie nieruchomości, które nie mają podłączenia do sieci kanalizacyjnej – również nieruchomości letniskowe i usługowe.

Jeśli wiedzą Państwo, że w wyznaczonym terminie inwentaryzacji nie będzie możliwości zastania nikogo, kto udzieli niezbędnej informacji dotyczącej nieruchomości, to ankietę można pobrać i wypełnić samodzielnie. Ankiety będą dostępne w Urzędzie Gminy Krokowa (pokój nr 216 lub 217, w godzinach pracy UG) oraz na stronie internetowej Gminy Krokowa.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie nieprzekraczającym 30 sierpnia 2019 r. do pokoju nr 216 lub 2017 w Urzędzie Gminy Krokowa.

Z ramienia Urzędu Gminy Krokowa sprawą zajmują się:

-        Pani Joanna Przepióra (specjalista),

e-mail: j.przepiora@krokowa.pl, tel. (58) 675 41 00 wew. 117

-        Pan Witold Machalski (inspektor),

e-mail: w.machalski@krokowa.pl, tel. (58) 675 41 00 wew. 143.