Tutaj powinien być opis

Krajowy Program „Czyste Powietrze” już w Gminie Krokowa

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Krokowa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącym realizacji Programu „Czyste Powietrze”, który umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego, Wójt Gminy Krokowa informuje, że:

- osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem wsparcia od dnia 1 września  2019 r., mogą składać wersje papierowe wniosków o udzielenie dotacji do Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 – po uprzedniej weryfikacji wniosku  przez pracownika Urzędu 

- osoby fizyczne, które wypełniły wnioski o dofinansowanie, od dnia 1 września 2019 r. mogą uzyskać pomoc w zakresie sprawdzenia wniosku o dofinansowanie oraz wyjaśnienia w kwestiach dotyczących realizacji Programu „Czyste Powietrze”.


Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” należy wypełnić wyłącznie w przeznaczonym do tego celu generatorze wniosku (tj. w wersji elektronicznej) dostępnym do pobrania na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   www.wfos.gdansk.pl,    po kliknięciu w logo Programu „Czyste Powietrze”.

wfosigw.png

UWAGA:

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółami i Regulaminem konkursu, które są również dostępne na stronie www.wfos.gdansk.pl,    po kliknięciu w logo Programu „Czyste Powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie składane do tut. Urzędu muszą być kompletne (tj. zawierać wszystkie wymagane załączniki). Po wstępnej pozytywnej weryfikacji formalnej, wnioski o dofinansowanie przekazywane będą do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie będą rozpatrywane. O wysokości dofinansowania decyduje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu.

Pomoc, o której mowa w obwieszczeniu, można uzyskać w pokoju 312 oraz 217, w godzinach pracy Urzędu.

 

Osoby zainteresowane mogą również uzyskać pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku, w tym celu należy umówić się telefonicznie na wizytę  pod nr tel. 58 6754 126,   58 6754 217