Morski Oddział Straży Granicznej

Nabór do służby przygotowawczej w Morskim Oddziale Straży Granicznej

Informujemy, że Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby przygotowawczej w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Szczegółowe dane można uzyskać pod linkiem: www.morski.strazgraniczna.pl/mor/komenda/nabor-do-sluzby/25614,Nabor-do-sluzby.html     Telefon (58) 524 – 24 - 24,  (58) 524 – 21 – 15.