OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Brzyno w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Brzyno w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku

Gminna Komisja Wyborcza informuje, że następujący kandydaci na sołtysa zostali zgłoszeni w sołectwie Brzyno:

L.p.

Nazwisko i imię

Wiek

Miejscowość

1.

KRAMPIKOWSKI

Mirosław Brunon

52

Brzyno

Wybory odbywają się w świetlicy wiejskiej w Brzynie w godz. 8:00 – 16:00