OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Wierzchucino w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Wierzchucino w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku

Gminna Komisja Wyborcza informuje, że następujący kandydaci na sołtysa zostali zgłoszeni w sołectwie Wierzchucino:

L.p.

Nazwisko i imię

Wiek

Miejscowość

1.

OKRÓJ Robert

46

Wierzchucino

Wybory odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie – lokalizacja ul. Abrahama 34 (budynek gimnazjum) w godz. 8:00 – 16:00