Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego informuje:

W związku z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino-Połchówko w km od 1+150 do km 3+760, o dł. 2610”.

informuję, że w dniach 02.04.2019 - 05.04.2019 droga na odcinku pomiędzy Świecinem a Połchówkiem zostanie wyłączona z ruchu w godzinach 8-18 na czas układania nawierzchni jezdni.

Objazd zostanie prowadzony drogą wojewódzką nr 213 na odcinku Kłanino - Krokowa oraz dalej drogą wojewódzką nr 218 na odcinku Krokowa - Świecino

documentpage001_2.jpg