"Ja w Internecie" - harmonogram szkoleń II etap (22.03.2019 – 08.06.2019)

logo2.png
Przedstawiamy Państwu harmonogram II etapu szkoleń w ramach Projektu pn. „Ja w internecie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

1. „Rodzic w internecie” - 18-19.04.2019 - Szkoła Podstawowa im. F. Ceynowy
     w Sławoszynie, ul. F. Ceynowy 24;  

2. „Kultura w sieci” i „Mój biznes w sieci” - 30.05-01.06.2019; 7-8.06.2019 - Szkoła
     Podstawowa im. Kadm. Wł. Steyera w Krokowej, ul. Szkolna 6;

3. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” - 10-11.05.2019 - Szkoła Podstawowa
     im. J. Korczaka w Żarnowcu, ul. Szkolna 2;

4. „Moje finanse i transakcje w sieci” - 17-18.05.2019 - Szkoła Podstawowa
     im. J. Korczaka w Żarnowcu, ul. Szkolna 2;

5. „Rolnik w sieci” - 22-23.03.2019 - Szkoła Podstawowa im. K.  Makuszyńskiego
     w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22;      

6. „Działam w sieciach społecznościowych” - 29-30.03.2019 - Szkoła Podstawowa
      im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22;          

 Z zapisanymi osobami, zakwalifikowanymi do szkoleń w ramach II etapu cyklu będą kontaktować się bezpośrednio poszczególni trenerzy (osoby prowadzące szkolenia).

 UWAGA:
Brak jest już WOLNYCH MIEJSC we wszystkich modułach. Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa”, kolejne osoby chętne do udziału w szkoleniach zostaną  wpisane na tzw. listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z danego szkolenia Uczestnika/Uczestniczki zakwalifikowanego do Projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej.