Rozpoczęły się zebrania wiejskie sołectw Gminy Krokowa

Już w dwa dni po wyborach sołtysów w Gminie Krokowa rozpoczął się cały cykl zebraań wiejskich. Pierwsze zebrania po wyborach sołtysów zwołuje Wójt Gminy Krokowa. Zaplanowany porządek zebrań to:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wystąpienie Wójta Gminy Krokowa.
  3. Przedstawienie nowowybranego sołtysa i przekazanie przewodniczenia obrad Zebrania Wiejskiego.
  4. Wybór protokólanta.
  5. Wybory członków Rady Sołeckiej.
  6. Podział budżetu sołectwa na 2019 rok.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

Wójt podczas swojego wystąpienia omawia budżet Gminy Krokowa ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych na terenie sołectwa. Omawiana jest także realizacja zadań zaplanowanych w budżetach sołeckich w 2018 roku.

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH

5.03.2019

17.00 - BIAŁOGÓRA – świetlica wiejska

19.00 – PRUSEWO – świetlica wiejska

7.03.2019

17.00 - SŁUCHOWO – świetlica wiejska

19.00 – BRZYNO – świetlica wiejska

11.03.2019

17.00 – ŻARNOWIEC – świetlica wiejska

19.00 – LUBKOWO – świetlica wiejska

12.03.2019

19.00 – GOSZCZYNO – Szkoła Podstawowa w Krokowej

13.03.2019

17.00 – JELDZINO – świetlica wiejska

19.00 – SOBIEŃCZYCE – Świetlica OSP

14.03.2019

19.00 – LUBOCINO – Szkoła Podstawowa

18.03.2019

17.00 – MINKOWICE – świetlica wiejska

19.00 – PARSZCZYCE – świetlica wiejska w Minkowicach

19.03.2019

17.00 – KROKOWA – sala narad Urzędu Gminy Krokowa

19.00 – LISEWO – świetlica wiejska

20.03.2019

17.00 – SULICICE - świetlica wiejska

19.00 – SŁAWOSZYNO – świetlica wiejska

21.03.2019

17.00 – KŁANINO – ZSP w Kłaninie

19.00 – POŁCHÓWKO – świetlica wiejska

22.03.2019

19.00 – KARWIEŃSKIE BŁOTO PIERWSZE – Restauracja „Willa Krokowa”

25.03.2019

17.00 – DĘBKI – Rybaczówka

19.00 – ODARGOWO – świetlica wiejska

26.03.2019

17.00 – KARLIKOWO – świetlica OSP

19.30 – ŚWIECINO – świetlica wiejska

28.03.2019

19.00 – KARWIEŃSKIE BŁOTO DRUGIE

- Restauracja “Lawendowy Zakątek” ul. Wczasowa 197 w Karwieńskim Błocie Drugim

2.04.2019

19.00 – TYŁOWO – świetlica wiejska

Zapraszamy mieszkańców do udziału w Zebraniach Wiejskich.