Regionalny Konkurs Grantowy w ramach programu "Równać szanse 2018"

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018" i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 16 sierpnia a wnioski można składać do 25 i października 2018 roku, do godziny 12.00.

O granty mogą ubiegać się organizację ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:

-  powiatowe, miejskie i gminne biblioteki t miejskie i gminne domy kultury

-  organizacje pozarządowe {zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów)

-  Ochotnicze Straże Pożarne                     

-  nieformalne grupy dorosłych.
Wymienione organizacje-Siogą ubiegać się o dotacje do. 8-Ś00 zł, na' projekty ^trwające- minimum 6 miesięcy'{realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku). Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi {13-19 lat) z małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

 

Realizacja jak największej liczby projektów w ramach Programu "Równać Szanse 2018" w Państwa województwie pozwoli na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, może być także szansą dla lokalnych podmiotów na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności, a tym samym na rozwój potencjału całego środowiska. Zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do wszystkich potencjalnie zainteresowanych organizacji. Ponieważ Urzędy Marszałkowskie posiadają najbardziej aktualne informacje na temat organizacji, grup i instytucji funkcjonujących w skali lokalnej, zwracamy się właśnie do Państwa z prośbą o pomoc w promocji konkursu.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty konkursowe. Dodatkowych informacji udzieli także Partner Regionalny Programu „Równać Szanse" - Stowarzyszenie Światowid - Małachowo Szemborowice, które organizuje konkurs na terenie województwa pomorskiego. Zachęcamy do przeprowadzania spotkań informacyjnych lub innych wydarzeń we współpracy z Partnerem Regionalnym.

. Uprzejmie prosimy o rozesłanie informacji o konkursie do działających w Państwa województwie t podmiotów, które są uprawnione do startu w konkursie, a także o zamieszczenie informacji na Państwa stronach internetowych oraz portalach dla podmiotów pozarządowych. Z góry dziękujemy za wszystkie 1 formy rozpowszechniania informacji na temat konkursu.

i W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (022) 826 10 16 lub mailowy: rownacszanse@pcyf.org.pl