Informacja dotycząca wyborów Sołtysa sołectwa Parszczyc

UWAGA

Formularze zgłoszeniowe dla kandydatów na sołtysa Parszczyc odebrać będzie można od 30 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Krokowa