Tutaj powinien być opis

Fundusz rządowy

Pod koniec zeszłego tygodnia, na konto gminy wpłynęły środki z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 788.721 zł  zostanie w całości przeznaczona na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2020  i 2021