Tutaj powinien być opis

Droga powiatowa Starzyno – Parszkowo

Samorząd Gminy Krokowa podjął dzisiaj decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku Parszkowo – Starzyno. Pomoc w wysokości 195.000 zł w całości pokryje koszt inwestycji w zakresie 240  mb drogi położonej w granicach administracyjnych Gminy Krokowa. Ponadto, we własnym zakresie, za kwotę około 150.000 zł wykonamy remont dodatkowego odcinka 190 mb, prowadzącego od drogi powiatowej w kierunku przystanku PKS zlokalizowanego we wsi Parszkowo.