Podatki lokalne. Nowe formularze od 1 lipca 2019

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny:

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl po zalogowaniu się na profil zaufany. Formularze dostępne są pod wskazanym adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki

UWAGA: Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać
z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy, tj. Uchwała nr XVII/162/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2015 roku.

Obowiązujące akty prawne od 1 lipca 2019 roku:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U.2019,poz.1104),

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U.2019, poz.1105),

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny ( Dz.U.2019poz.1126).