STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM OGŁOSZENIEM KONKURSÓW ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH

w których można uzyskać informacje m.in. na temat:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR
 • Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach LSR
 • Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa
 • Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR

 

 

 • w dniu 12.03.2019 r. w godzinach 7.30 – 11.30 będziemy w MOKSiR w Pucku,
  ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck,
 • w dniu 12.03.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.30 będziemy w Urzędzie Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, sala posiedzeń Rady,
 • w dniu 13.03.2018 r. w godzinach 8.00 – 11.30 będziemy w Urzędzie Miejskim
  w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, sala Morska,
 • w dniu 13.03.2018 r. w godzinach 12.00 – 15.30 będziemy w Urzędzie Miasta  Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, sala posiedzeń Rady,
 • w dniu 14.03.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.30 będziemy w Urzędzie Gminy Krokowa przy ul. Żarnowieckiej 29, 84-110 Krokowa,
 • w dniu 15.03.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.30 będziemy w Urzędzie Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, 81 - 198 Kosakowo, sala posiedzeń,
 • w dniu 25.03.2019 r. w godzinach 7.30 – 12.00 będziemy w Starostwie Powiatowym w Pucku, przy ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, pokój nr 8.