25 stycznia 2002 r. Radni Gminy Krokowa podjęli Uchwałę w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia działalności w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Gospodarka komunalna Gminy Krokowa prowadzona jest w formie spółki prawa handlowego. Utworzono jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu. Spółce oddano w zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości i sieci tworzące gminną infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną.

Spółka została powołana 13 maja 2002 r. a działalność gospodarczą rozpoczęła od dnia 01.06.2002 r. Otrzymała kapitał zakładowy w kwocie 100 tys. zł. Obecnie kapitał zakładowy wynosi 1 300 000 zł.

 

logo_kpkpng [304x63]