Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej powołane zostało przez Gminę Krokowa by realizować zadania gminy w zakresie tworzenia i upowszechniania różnych dziedzin kultury i sztuki, rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, organizacji imprez, promocji gminy oraz wspomagania organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę, sport i turystykę.

logoheaderjpg [1129x139]