„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krokowa - edycja 2020”

Wójt Gminy Krokowa informuje, że w okresie 26.10.2020 r. – 16.11.2020 r. zrealizował zadanie polegające na odbiorze i utylizacji 41,9455 MG wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych 28 posesji zlokalizowanych na terenie gminy Krokowa.

Zadanie zostało wykonane w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i zasady „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”.

        Gmina Krokowa na powyższe zadanie wydatkowała łącznie 18.120,46 zł z czego koszt kwalifikowalny wyniósł 12.583,65 zł. Kwota dofinansowania zadania stanowiła 40% kosztów kwalifikowanych tj. 5.033,46 zł, którą sfinansowały NFOŚiGW i WFOŚiGW.

wfosigw.png