Tutaj powinien być opis

Rozstrzygnięcie konkursu Piękna Wieś 2020

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2020” w kategorii „Wieś” i „Zagroda” został rozstrzygnięty. Komisja biorąc pod uwagę ogólny wygląd wsi estetykę posesji, stan budynków, dbałość o stan środowiska przyrodniczego , ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców przyznaje:
I miejsce – Sołectwo Sławoszyno,
II miejsce – Sołectwo Żarnowiec,
III miejsce Sołectwo Minkowice,
Natomiast w kategorii „Zagroda”:
I miejsce -Pani Anna Przepióra-Nadolska z Karwieńskiego Błota Pierwszego,
II miejsce – Pani Agata Radziejewska z Żarnowca.
Komisja w tej kategorii brała pod uwagę ład i porządek siedliska, tereny zielone, stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze – gospodarkę odpadową , rozwiązania energooszczędne oraz pielęgnowanie tradycji miejsca – zastosowania rodzimych gatunków roślin, tradycyjne elementy zagospodarowania zagrody. Gratulujemy!