Tutaj powinien być opis

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krokowa - edycja 2019”

           Wójt Gminy Krokowa informuje, że w okresie 18.10.2019 r. – 08.11.2019 r. zrealizował zadanie polegające na odbiorze i utylizacji 100,599 MG wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych 36 posesji zlokalizowanych na terenie gminy Krokowa.

Zadanie zostało wykonane w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i zasady „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu:


„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” edycja 2019 .

 

        Gmina Krokowa na powyższe zadanie wydatkowała łącznie netto 42.251,58 zł, z czego  koszt kwalifikowalny wyniósł 30.179,00 zł. Kwota dofinansowania zadania stanowiła 63% kosztów kwalifikowanych tj. 19.144 zł, którą w udziale procentowym 50% / 50% sfinansowały NFOŚiGW i WFOŚiGW.