INFORMACJA dotycząca realizacji projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krokowa”

INFORMACJA

dotycząca realizacji projektu

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krokowa”

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informuję, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zakwalifikował w/w projekt do dofinansowania w formie dotacji.

Obecnie jesteśmy na etapie wyboru firmy,  która będzie świadczyła  usługę wywozu i utylizacji azbestu.

Faktyczny odbiór odpadów od mieszkańców nastąpi najprawdopodobniej na przełomie X / XI. 2019 r.

O szczegółach realizacji projektu powiadomimy w terminie późniejszym.

Osobą prowadząca projekt ze strony Urzędu Gminy w Krokowej jest Grzegorz Zaczek (Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej) tel. /58/ 675 41 05, g.zaczek@krokowa.pl.