Dożynki Województwa Pomorskiego 2018

Drodzy Państwo Jako gospodarz Gminy Krokowa, na której terenie odbyły się tegoroczne dożynki, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom organizującym to przedsięwzięcie. Pracy było ogromnie dużo, ale efekt - imponujący. Świadczą o tym liczne wyrazy zadowolenia i podziękowania, które otrzymałem na swoje ręce. Nasi goście oraz licznie przybyli mieszkańcy naszej Gminy i gmin sąsiednich, chwalili dożynki w Gminie Krokowa jako przykład połączenia tradycji i nowoczesności. Oto wspólnie, przy pięknej wrześniowej pogodzie, po staropolsku, ale i po kaszubsku, dziękowaliśmy Bogu za plony, którymi nas obdarzył. Cieszyliśmy się także, po gospodarsku, że żyjemy w wolnej i silnej Polsce i Gminie, w której rolnictwo ma dominującą rolę i jest mocno doceniane przez władze lokalne. Dziękuję zatem wszystkim Wam Drodzy Państwo, którzy byliście bezpośrednio lub pośrednio związani ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem naszych tegorocznych dożynek. Dziękuję gościom za przybycie, pocztom sztandarowym, delegacjom, organizacjom społecznym i zawodowym. Dziękuję księżom, w szczególności księdzu Biskupowi Pomocniczemu Wiesławowi Szlachetce. Bardzo jestem wdzięczny starostom dożynkowym: Pani Danucie oraz Panu Krzysztofowi Ciskowskim. Dziękuję rodzinie Fikus, sołtysom i radom sołeckim. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wieńców dożynkowych, które w tym roku były wyjątkowo piękne! Moje wielkie wyrazy uznania kieruję dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy. Dziękuję pracownikom Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Krokowskiego Centrum Kultury i urzędnikom gminnym. Chciałbym również podziękować delegacji, która godnie reprezentowała Gminę Krokowa i Województwo Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Państwa zaangażowanie jest niezmiernie ważne dla budowania dobrego imienia Naszej Gminy. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Pozdrawiam Adam Śliwicki