Wójt Gminy Krokowa
Adam Śliwicki

na_plakat_z_tlemjpg [300x450]


Adam Śliwicki - urodzony 9 października 1963 roku w Wejherowie. Żonaty, troje dzieci.

Mgr historii, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości.

Przez ostatnie 18 lat pracował na różnych stanowiskach w administracji rządowej w tym na stanowiskach kierowniczych, ostatnio był zastępcą dyrektora w Agencji Nieruchomości Rolnych. Kierował ponad 140 osobowym zakładem pracy.

Od 1989 r. aktywny działacz samorządowy, początkowo Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Krokowej, trzy kadencje zasiadał w Radzie Gminy Krokowa pełniąc funkcje między innymi członka zarządu i przewodniczącego rady. Przez trzy kadencje radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Działacz katolicki, członek ZKP, PZW, „Rodziny Piaśnickiej” i „Bractwa Rycerskiego”. Organizator inscenizacji „Bitwy pod Świecinem”.