Tutaj powinien być opis

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa

123.png

 

Gmina Krokowa wraz z partnerem Gminą Pelplin rozpoczęła realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa”

Na powyższe zadanie Gmina Krokowa  otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, działanie 10.02 Efektywność energetyczna, poddziałanie 10.02.01. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

Całkowity koszt projektu 3 428 405,57  zł, dofinansowanie 2 323 949,35 zł.

W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja: budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokowej, budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej,  budynek Szkoły Podstawowej w Sławoszynie  i budynek Domu Kultury w Wierzchucinie.

Ponadto gmina partnerska Pelplin wykona: termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Pelplin  oraz budynku „A” Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.