Inwestycja rozpoczęta

Utrudnienia w dojeździe do Urzędu Gminy Krokowa

Od poniedziałku 16 listopada br. rozpoczęły się prace drogowe przy budynku Urzędu Gminy Krokowa. Prace przewidziane zakresem robót obejmują wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Inwestycję podzielono na dwa etapy. I etap obejmuje odcinek drogi od Urzędu Gminy do Stacji Diagnostycznej, II etap od Stacji Diagnostycznej do drogi wojewódzkiej (do ul. Żarnowieckiej). Wykonawcą robót została firma G.M.M. Marzena Gaffka. Przewidywany termin zakończenia prac to przełom kwietnia i marca 2021 roku.

Przepraszamy mieszkańców i interesantów Urzędu Gminy Krokowa za utrudnienia w ruchu związane z przeprowadzaną inwestycją. Prosimy o zwracanie uwagi na zmiany organizacji ruchu oraz zachowanie bezpieczeństwa przy poruszaniu się po terenie objętym inwestycją.