OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gm.Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następującą nieruchomość:

       

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz na stronie internetowej Urzędu: www.bip.krokowa.pl (przetargi)  i www.krokokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism: www.monitorurzedowy.pl. od dnia 14.11.2019 r. do 05.12.2019 r.

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214, (tel. 58/675 41 24).