PRZEDSIĘBIORCO!

W dniu 31 stycznia 2019 r. upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

Wójt Gminy Krokowa  przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. upływa termin do:

 

1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Krokowa lub nadać listem w punkcie pocztowym Poczty Polskiej. 

2.  Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29  lub przelewem na rachunek gminy na konto bankowe nr:

    83 8349 0002 0000 0169 2000 0010  w terminie do dnia 31 stycznia 2019r.