Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi
wszystkich placówek oświatowych Gminy Krokowa - 14 października to Dzień Nauczyciela
lecz to przede wszystkim Dzień Edukacji Narodowej.

W tym roku w sposób szczególny obchodzimy to święto, gdyż jest to Dzień Edukacji Narodowej  w Polsce Niepodległej. Od 100 lat we wszystkich szkołach słyszymy ojczysty język  i w tym języku prowadzone są zajęcia szkolne i nauka.

 Już nikt nie odbierze nam prawa  do mowy ojczystej.

Dzisiaj jak nigdy przedtem musimy o tym pamiętać, gdyż to 100 lat temu,  po długich latach „kajdan niewoli”, zabrzmiał pierwszy dzwonek w Wolnej Polsce, ten oczekiwany
przez cały Nasz Naród,  w tym ludzi takich jak Wy Drodzy Przyjaciele.

To właśnie tacy ludzie  – nauczyciele 100 lat temu stanęli za kontuarem szkolnym,
by rozpocząć pierwszą lekcję od tematu:  Niepodległa.

Przez lata rzucone do lamusa i zakurzone podręczniki „ tliły się w sercach Polaków
z nadzieją, że kiedyś zobaczą światło dzienne”, aż w końcu nadszedł  ten dzień i trwa
do dzisiaj.

A dzisiaj to Wasze święto, ten dzień przypomina nam  o wielkiej wartości zarówno nauki, jak i ludzi, którzy nam ja przekazują, o posłannictwie i nierzadko  służbie osób realizujących przez lata zawód nauczyciela.

Z trudem dobieram słowa, by wyrazić Państwu wdzięczność oraz podziękowanie
za wkład w edukację i rozwój młodego człowieka. Doskonale wiem jak i każdy z nas,
jakie piętno wywarła na nas nauka oraz Ci co nam ja przekazali, to nauczyciel i tenże  zawód zajmuje ważne miejsce w naszym życiu.

Wiem, że to Państwa autorytet, wiedza i umiejętności, determinacja i poświęcenie mają  wpływ na kształcenie i kształtowanie kolejnych pokoleń Polaków ich życie i wybory.

Niech mi będzie złożyć Państwu, życzenia wielu osiągnięć na kanwie zawodowej
i prywatnej. By nie zabrakło Państwu dalszego zaangażowania w pracę na rzecz rozwoju młodego człowieka.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Krokowa

  Adam Śliwicki