Odwołanie przetargu planowanego na 28 maja 2018 r. na działkę w Karwieńskich Błotach

ZPGN.6870.78.2018.MK

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy KROKOWA

z dnia 18 maja 2018r.

 Wójt Gminy Krokowa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2018r.  poz. 121 z późn. zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krokowa -  części działki  nr 371 o powierzchni 1.13 ha, położonej  w obrębie Karwieńskie Błota, ogłoszony na dzień 28 maja 2018 r. na godz. 12.00.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność ustalenia zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym                              w przedmiocie dojazdu do przedmiotowej działki.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz  umieszczenie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa  www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.

WÓJT GMINY KROKOWA

Adam Śliwicki