Zespół kościelno-klasztorny w Żarnowcu

Kompleks klasztorno-kościelny w Żarnowcu jest najcenniejszym zabytkiem gminy Krokowa i jednym z najcenniejszych  obiektów północnych Kaszub. Kompleks składa się z kościoła  z krużgankami, budynku klasztornego oraz plebanii. Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest Pieta pochodząca z ok. 1430 roku. Na uwagę zasługuje także ołtarz główny, datowany na ok. 1700 r.,  z postaciami Marii i Archanioła Gabriela dwa ołtarze boczne, chrzcielnica z XVIII w. i ambona.  Gotyckie krużganki przylegają do kościoła od jego  północnej strony. Fundatorami żeńskiego klasztoru w Żarnowcu byli oliwscy cystersi w 1235 roku. Rozwój Żarnowca przez kolejne 500 lat był związany z kondycją klasztoru. W 1772 roku władze pruskie zlikwidowały zakony i przejęły ich majątek. Dopiero w 1946 roku do Żarnowca powróciły mniszki – benedyktynki z Wilna. Klasztorny skarbiec skrywa liczne zabytki m. in. cenne rękopisy z XV w., pastorały i bogato zdobiony graduał, piękne szaty i hafty liturgiczne. Istnieje możliwość zwiedzania kompleksu kościelno – klasztornego w Żarnowcu po wcześniejszym umówieniu.