Samodzielne stanowiska pracy

 

Nr pokoju

Tel.

Imię

Nazwisko

Instytucja

Zakres działania

03

127

Józef

Miotk

Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe