Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości

 

Nr pokoju

Tel.

Imię

Nazwisko

Zakres działania

206

115

Maria

Rozbicka-Szyndler

Kierownik Referatu

207

118

Dorota

Herta

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, decyzje o warunkach zabudowy

205

119

Jolanta

Ebertowska

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wypisy, wyrysy, zaświadczenia z MPZP i Studium, numeracja porządkowa nieruchomości, decyzje podziałowe nieruchomości.

214

124

Melania

Kuptz

 Gospodarka nieruchomościami gminnymi: sprzedaż, przetargi, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, zamiana, darowizny między Gminą a osobami fizycznymi i prawnymi.

214

124

Anna

Gniazdowska

 Gospodarka nieruchomościami gminnymi: pierwokup i uwłaszczanie gruntów, wywłaszczanie nieruchomości. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego we własność. Opłata adiacencka, renta planistyczna.