Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

 

Nr pokoju

Tel.

Imię

Nazwisko

Zakres działania

216

116

Iwona

Tylicka

Kierownik Referatu

217

142

Natalia

Abraham

Sprawy porządkowe, administracyjne i windykacja

217

117

Emilia

Drzeżdżon

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i windykacja

217

117

Monika

Stencel

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

215

143

Witold

Machalski

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, leśnictwo