Referat Spraw Obywatelskich, Prawnych i Organizacyjnych

 

Nr pokoju

Tel.

Imię

Nazwisko

Zakres działania

107

140

Krzysztof

Rocławski

Kierownik Referatu

103

107

Gabriela

Białk

Z-ca Kierownika Referatu Działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohole, kadry

104

103

Krystyna

Damps

Sprawy obywatelskie i wojskowe

104

103

Luiza

Damps-Zawisza

Dowody osobiste, administracja

108

134

Karolina

Majcher

Rozliczenia środków transportowych U.G., zadania p.poż. i obsługa OSP, bhp, ubezpieczenia majątku Gminy Krokowa, promocja Gminy

04

108

Dariusz

Kaleta

Informatyk Urzędu Gminy Krokowa

    Anna Zymni Radca Prawny, obsługa prawna Urzędu Gminy i Rady Gminy
210 100 Alicja Siniczyn Obsługa sekretariatu
114 133 Longina Jeka Obsługa klientów
310 130 Dominika Olszewska Obsługa Rady Gminy