Bezpłatny kurs komputerowy

1. Grupa docelowa projektu:
- osoby od 50 roku życia (do 74 roku życia w momencie zgłaszania) zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
- kobiety i mężczyźni,
- osoby pracujące, osoby bezrobotne, bierne zawodowo np. emeryci i renciści,
- łącznie około 15 osób w jednej grupie (istnieje możliwość utworzenia większej liczby grup).
2. Liczba godzin – 150 godzin po 45 min.
- 25 spotkań po 6h dydaktycznych (około 5h zegarowych),
- 19 spotkań po 8h dydaktycznych (około 7h zegarowych, ostatnie spotkanie 6h dydaktycznych),
- zajęcia mogą się odbywać popołudniami, od rana, a także w weekendy.
3. Każdy uczestnik otrzyma materiały pomocnicze (teczka, długopis, notes, pen drive, podręcznik).
4. Szkolenia są dla uczestników całkowicie bezpłatne.
5. Zapewniamy komputery w czasie trwania kursu.
6. Zapewniamy drobny serwis kawowy podczas szkoleń.
7. Pierwszeństwo udziału dla osób z niepełnosprawnościami.
8. Zapisy na szkolenie komputerowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krokowej wraz z filiami oraz telefonicznie - (58) 673 99 46.
 
pom_krokowa_3.jpg