Informacja o unieważnieniu naboru wniosków złożonych w ramach konkursu „Czyste powietrze w Gminie Krokowa " - zgodnie z regulaminem konkursu ( rozdział pierwszy - przepisy ogólne) Gmina Krokowa unieważnia konkurs z przyczyn od niej niezależnych.

20180703083231page001.jpg