Wojewoda Pomorski powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę na terenie Gminy Krokowa

Wojewoda Pomorski powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w okresie 01.05.2018 r. do 20.06.2018 na terenie Gminy Krokowa.

Zadaniem Komisji jest oszacowanie zakresu wysokości strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw r;olnych i zwierząt gospodarskich, powstałych na terenie Gminy Krokowa w okresie od 1 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r.

Szacunku strat dokonuje się na wniosek osób fizycznych i prawnych prowadzących gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej, ubiegających się o kredyty bankowe na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych z dopłatą do ich oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub innych form pomocy Państwa przewidzianych w przypadku wystąpienia strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.