Komunikat o ograniczeniu zużycia wody

Zarząd Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu ze względu  na występujące od dłuższego czasu wysokie temperatury i brak opadów atmosferycznych, apeluje do mieszkańców gminy Krokowa o ograniczenie poboru wody i używanie jej wyłącznie w celach bytowych.

Ograniczania dotyczą zwłaszcza zużycia wody w godzinach 18.00 - 21.00 na cele gospodarcze typu podlewanie ogródków, trawników, mycie aut, napełnianie basenów i innych zbiorników wodnych itp. do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej.

Powyższe działania pozwolą utrzymać nieprzerwalną dystrybucję wody, jej stałe ciśnienie i odpowiednią jakość w sieci wodociągowej.

Ponadto zaznaczamy, że nieuprawnione korzystanie z hydrantów wodnych stanowi przestępstwo i w przypadku ujawnienia takich przypadków będzie skutkowało powiadomieniem odpowiednich organów.

KROKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W ŻARNOWCU