Zamknięty odcinek drogi powiatowej

Czasowe zamknięcie drogi na odcinku Goszczyno – Szary Dwór

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego informuje, że w dniach od 23 do 30 marca br zostanie zamknięta droga powiatowa na odcinku Goszczyno - Szary Dwór.

Zamknięcie drogi związane jest z realizacją inwestycji przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej. Obecny zakres robót dotyczy wycinki drzew po obu stronach drogi na wskazanym powyżej odcinku W związku z dużym zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarządca drogi podjął decyzję o wyłączeniu z ruchu.

Dla mieszkańców Łętowic jest możliwość objazdu drogą gminną do Parszczyc. Dla mieszkańców Szarego Dworu istnieje możliwość objazdu przez Karwieńskie Błoto Drugie Za utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy wszystkich mieszkańców i równocześnie informujemy że budujemy dla Państwa.