Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Informacja dostępna pod adresem: http://bip.krokowa.pl/dokumenty/3895