Inauguracyjne przemówienie Wójta Gminy Krokowa Pana Adama Śliwickiego.

Wybory przedterminowe Wójta Gminy Krokowa zakończone zwycięstwem Pana Adama Śliwickiego.

7 stycznia 2018 roku odbyły się wybory przedterminowe Wójta Gminy Krokowa. Do wyborów utworzyły się dwa komitety wyborcze wyborców: Komitet Wyborczy Wyborców ADAMA ŚLIWICKIEGO, który zgłosił na swojego kandydata Pana Adama Śliwickiego oraz Komitet Wyborczy Wyborców DOBRA GMINA, który zgłosił na swojego kandydata Pana Andrzeja Styna. Wybory odbyły się przy znakomitej frekwencji (49,52%) mieszkańców Gminy Krokowa. Wyborcy na Pana Andrzeja Styna oddali 1142 głosy, co stanowi 28,9% głosów ogółem. Pan Adam Śliwicki uzyskał poparcie 2809 wyborców, co stanowi 71,1 % głosów ogółem. Zarówno kampania wyborcza kandydatów jak i same wybory przebiegły spokojnie, baz żadnych zakłóceń.

W dniu 11 stycznia 2018 r. Komisarz Wyborczy w Gdańsku, zgodnie z Kodeksem Wyborczym, zwołał Sesję Rady Gminy Krokowa. Po przekazaniu przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Władysława Abrahama zaświadczenia o wyborze na wójta Panu Adamowi Śliwickiemu, odbyło się ślubowanie nowego Wójta Gminy Krokowa.

Wójt Gminy Krokowa Pan Adam Śliwicki w swoim inauguracyjnym przemówieniu podziękował wyborcom za frekwencję, sztabom wyborczym za wysiłek włożony w kampanię wyborczą a Gminnej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów. Zwracając się do Radnych Gminy oraz przybyłych na sesję gości i mieszkańców Gminy określił swoje zamierzenia, w których realizować będzie przede wszystkim najpilniejsze potrzeby mieszkańców a także zadania wynikające z budżetu Gminy Krokowa na rok 2018.

Z tej okazji gratulujemy nowo wybranemu Wójtowi i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy i realizacji zamierzonych celów.