Tutaj powinien być opis

LED w szkołach

 

Gmina Krokowa w 2017 roku zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  na dofinansowanie  przedsięwzięcia pn. „LED w szkołach Gminy Krokowa”. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 76137 zł w tym dofinasowanie 60900 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zastąpiono istniejące oświetlenie we wszystkich szkołach z terenu gminy. Wymieniono  żarówki żarowe oraz typu „świetlówki” z  niską wydajnością i wysoką energochłonnością (tylko niewielka część energii jest przetwarzana przez żarówkę na światło, zdecydowana część jest emitowana w postaci ciepła)  na takie wykonane w technologii LED. Dodatkowo usunięto źródło rtęci jakim były „świetlówki” .