Wolontariat

Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy ‘2017

Kaszubska Norda to północna część Kaszub. Na tym terenie charakterystycznymi obiektami są murowane z czerwonej cegły w okresie od 3 ćw. XIX w .do 1 poł. XX w. domy mieszkalne. Zazwyczaj to domy wiejskie, albo w małych miasteczkach. Parterowe, z podpiwniczeniem, wysokim poddaszem, niekiedy częściowo zagospodarowaną facjatą. Kryte dachówką ceramiczną lub papą. Fronton domu z wejściem flankowanym oknami, często wieńczy naczółek nad facjatą. Często z interesującym detalem stolarki okiennej. Tzw. "dom pomorski" był następcą starego typu chaty szachulcowej i domków rybackich. Do k. XX w. licznie występujący na Kaszubach, nadawał regionowi charakterystyczny obraz określający przynależność terenu do Pomorza. W ostatnich 2 dziesięcioleciach jest silnie "modernizowany" poprzez zmianę kształtu i wymiarów okien, drzwi i oklejanie elewacji styropianem oraz zakładanie tynków mineralnych, albo bywa całkowicie dewastowany i rozbierany. Na terenie powiatu puckiego z kilkuset obiektów pozostało obecnie 50-100 zabytków, które przy wsparciu służb konserwatorskich można ochronić przed zniszczeniem albo przywrócić im pierwotny walor estetyczny.

Ewaluacja zrealizowanego w 2016 roku projektu pt. "Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy" wskazała na potrzebę poszerzenia tematyki o zabytki ruchome i zajęcia konserwatorskie. Ponieważ na Nordzie zachowało się kilkadziesiąt obiektów ludwisarstwa gdańskiego świeczników, wymagających oczyszczenia pod nadzorem konserwatorskim także te zabytki zostaną włączone w projekt promujący wolontariat na rzecz zabytków.

Projekt ma na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na walory kulturowe "domu pomorskiego" i zabytkowych świeczników, wzbudzenie potrzeby zachowania tego fenomenu kulturowego i wzmocnienie społecznej opieki nad zabytkami kaszubskiej Nordy. Projekt "Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy" ma na celu popularyzację społecznej troski o dziedzictwo kulturowe Pomorza w społeczności Pomorzan o zróżnicowanym statusie społecznym, wieku i dobrostanie osobistym.

Projekt obejmuje:  4-dniowy obóz dla wolontariuszy (młodzież gimnazjalna) i 3 sesje warsztatowe 1-dniowe (młodzież 5-6-7 klas szkoły podstawowej; seniorzy, grupa konserwatorska różnowiekowa), wystawę fotograficzną i konferencję tematyczną w zakresu projektu, opracowanie materiałów informacyjnych o projekcie i promocyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa kultury Pomorza (1000 egz. folder, 1000 egz. kartka pocztowa, 200 egz. kalendarz planszowy, 20 egz. CD).

 

Projekt pt. WOLONTARIAT dla zabytków kaszubskiej Nordy realizowany przez  TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA PUCKA jest dofinansowany ze środków NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA – Wolontariat dla dziedzictwa i WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO